DROGAS NUOLATINIŲ KLIENTŲ programos taisyklės

1. Taisyklėse vartojami terminai

1.1. DROGAS – UAB „DROGAS“, juridinio asmens kodas 211744970, reg. adresu Šeimyniškių g. 3, 09312 Vilnius.

1.2. Anketa – virtuali arba fizinė informacinė forma, užpildoma norint dalyvauti DROGAS NUOLATINIŲ KLIENTŲ programoje. Ji patvirtina kliento pageidavimą tapti šios programos dalyviu. Anketoje nurodomi kliento asmens duomenys, kurie reikalingi, norint patvirtinti kliento registraciją ir suteikti klientui galimybę naudotis visais programos privalumais

1.3. Kortelė – DROGAS NUOLATINIŲ KLIENTŲ programos dalyviui išduota kortelė.

1.3.1. Fizinė kortelė – Fizinė kortelė - DROGAS NUOLATINIŲ KLIENTŲ programos dalyviui išduota fizinė kortelė.

1.3.2. Virtuali kortelė – DROGAS NUOLATINIŲ KLIENTŲ programos dalyviui išduota virtuali kortelė.

1.4. Taisyklės – DROGAS NUOLATINIŲ KLIENTŲ programos taisyklės, kuriomis nustatoma Kortelės išdavimo ir naudojimosi tvarka, privaloma visiems DROGAS NUOLATINIŲ KLIENTŲ programos dalyviams.

1.5. Privalumai – prizai, dovanos, nuolaidos ir kiti specialūs pasiūlymai, kurie suteikiami DROGAS NUOLATINIŲ KLIENTŲ programos dalyviams.

1.6. Programa – DROGAS vykdoma nuolatinių klientų programa.

1.7. Programos dalyvis – fizinis asmuo, kuriam DROGAS išdavė Kortelę.

1.8. Taškai – piniginis ekvivalentas, kurį Programos dalyvis gali naudoti, mokėdamas už pirkinius e. parduotuvėje www.drogas.lt ir visose parduotuvėse DROGAS (iki 99 % sumos) arba gaudamas kitus Privalumus parduotuvėse DROGAS.

2. Bendrosios Programos taisyklės

2.1. Programos taisyklės galioja apsiperkant e. parduotuvėje ir visose parduotuvėse DROGAS visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.2. Programos dalyvis sutinka su tuo, kad DROGAS naudotų jo asmens duomenis šiais tikslais: klientų lojalumo stiprinimas (vardas, pavardė, lytis, gimimo data, mob. tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija, dažniausiai lankomos parduotuvės, sukauptų Taškų balansas); klientų informavimas (vardas, pavardė, lytis, gimimo data, mob. tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija, dažniausiai lankomos parduotuvės, sukauptų Taškų balansas); rinkos tyrimas ir jos segmentavimas (lytis, gimimo data, mob. tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija, dažniausiai lankomos parduotuvės, sukauptų Taškų balansas); žaidimų organizavimas (vardas, pavardė, mob. tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija, dažniausiai lankomos parduotuvės, sukauptų Taškų balansas).

2.3. DROGAS įsipareigoja laikytis konfidencialumo, garantuoja asmens duomenų saugumą ir užtikrina, kad jie bus tvarkomi vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

2.4. DROGAS pasilieka teisę keisti Programą ir (arba) Programos taisykles, apie tai iš anksto informuodamas Programos dalyvius prieš 10 dienų svetainėje www.drogas.lt arba paskelbdamas pranešimus parduotuvėse DROGAS.

2.5. Programos taisyklės yra skelbiamos ir su jomis galima susipažinti svetainėje www.drogas.lt, visose parduotuvėse DROGAS ir Anketose.

3. Kortelės išdavimo ir naudojimosi taisyklės

3.1. Programos dalyviais gali tapti visi fiziniai asmenys, kuriems sukako 16 metų.

3.2. Už Fizinės kortelės išdavimą mokamas šių Taisyklių 4.1. punkte nustatyto dydžio mokestis, Virtuali kortelė yra išduodama nemokamai, užsiregistravus www.drogas.lt

3.3. Fizinė kortelė išduodama kartu su fizine Anketa, kurios kitoje pusėje yra pateiktos Taisyklės, ir informaciniu Programos lankstinuku, kuriame pateikiama sutrumpinta informacija apie Programos Taisykles ir Privalumus.

3.4. Kortelė yra aktyvuojama iš karto ir joje galima kaupti Taškus.

3.4.1. Kol fizinė Kortelė neužregistruota, Programos dalyvis negali panaudoti Taškų, atsiskaitydamas už pirkinius e. parduotuvėje arba parduotuvėse DROGAS.

3.4.2. Virtuali kortelė yra išduodama tik atlikus registraciją, todėl yra aktyvuojamos visos Kortelės funkcijos.

3.5. Norėdamas užregistruoti Fizinę kortelę, Programos dalyvis turi užpildyti Anketą. Yra dvi Anketos pildymo galimybės:

3.5.1. Užpildyti kartu su Kortele gautą popierinę Anketos formą ir atiduoti ją kasos darbuotojui bet kurioje parduotuvėje DROGAS;

3.5.2. Užpildyti Anketą elektroniniu formatu svetainėje www.drogas.lt.

3.6. Registruotos Kortelės Programos dalyvis gali valdyti savo susikurtą paskyrą svetainėje www.drogas.lt ir matyti sukauptus Taškus, sekti Programos naujienas, sužinoti apie Privalumus ir kitą Programos dalyviui svarbią informaciją, tvarkyti savo paskyros informaciją.

3.6.1. Jei buvo užpildyta ir parduotuvėje atiduota fizinė Anketa, ji registruojama DROGAS duomenų bazėje per 30 dienų nuo Anketos gavimo dienos. Užregistravus Anketą, Programos dalyvis Anketoje nurodytu el. pašto adresu gauna informaciją apie programos privalumus ir gali susikurti paskyrą svetainėje www.drogas.lt.Įregistravus Anketą duomenų bazėje, užpildyta popierinė Anketos forma sunaikinama taikant patikimus naikinimo būdus.

3.6.2. Jei Anketa buvo užpildyta elektroniniu formatu svetainėje www.drogas.lt, ji registruojama iš karto o ir aktyvuojamos visos Kortelės funkcijos.

3.7. Norėdamas gauti Virtualią kortelę Programos dalyvis turi užpildyti virtualią Anketą.

3.7.1. Virtualios kortelės Programos dalyvis gali naudotis visomis Kortelės funkcijomis apsiperkant tiek elektroninėje, tiek fizinėje DROGAS parduotuvėje.

3.7.2. Virtualios kortelės Programos dalyviams yra taikomos tos pačios Taisyklės, kaip ir Fizinės kortelės Programos dalyviams.

3.8. Vienas asmuo pagal tuos pačius asmens duomenis (el. pašto adresą) gali užregistruoti tik vieną Kortelę.

3.9. Kortele gali naudotis tik Programos dalyvis. Kortelės negalima perduoti kitiems asmenims. Pažeidus šią taisyklę, DROGAS turi teisę atitinkamą Kortelę užblokuoti. Jei Programos dalyvis turi daugiau kaip vieną jo vardu išduotą virtulią (-ias) ir/ar fizinę (-es) kortelę (-es) ir nori jas apjungti, tai Programos dalyvis turi apie tai informuoti išsiųsdamas prašymą el. pašto adresu pagalba@drogas.lt. arba paštu UAB „DROGAS“, Šeimyniškių g. 3, 09312 Vilnius, arba paskambinti nemokamu Programos informacijos telefonu +370 5 232 0505. Po Kortelių apjungimo Programos dalyvis naudosis ta Kortele, kurią pasirinko.

3.10. Jūsų asmens duomenų apsaugą DROGAS vertina itin rimtai, todėl prašome Jūsų susipažinti su mūsų Privatumo politika.

3.11. Duomenų, kuriuos tvarko DROGAS, kategorijos priklauso nuo to, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, tapęs Programos dalyviu. Programos dalyvio duomenys DROGAS tvarkomi, siekiant pritaikyti e. parduotuvės ir parduotuvių DROGAS paslaugas pagal Programos dalyvio poreikius, parduodant prekes ir teikiant paslaugas, atsakant į užklausas, susisiekiant su Programos dalyviu dėl individualiai parinktų ir Programos dalyvį galinčių sudominti produktų ir paslaugų, organizuojant prizų žaidimus, skelbiant konkursus ir teikiant kitas aptarnavimo paslaugas. Visi Programos dalyvio asmens duomenys yra tvarkomi laikantis galiojančių įstatymų reikalavimų.

4. Kortelės išdavimo mokestis

4.1. Už Fizinės kortelės išdavimą mokamas vienkartinis 1 EUR mokestis.

4.2. Virtuali kortelė yra išduodama nemokamai.

4.2. DROGAS turi teisę keisti Kortelės išdavimo mokestį, sąlygas ir tvarką.

5. Privalumų gavimo ir naudojimo Taisyklės

5.1. Programos dalyvis gali pasinaudoti Privalumais tik tada, jei prieš sumokėdamas už pirkinį, pateikė parduotuvės darbuotojui savo Kortelę arba vykdo pirkimą e. parduotuvėje, prisijungęs prie savo paskyros.

5.2. Kortelės pateikimas parduotuvėje DROGAS arba pirkimas e. parduotuvėje, prisijungus prie savo paskyros, užtikrina, kad Programos dalyvis už kiekvieną pirkinį, kurio suma yra lygi arba viršija 1 eurą, gaus Taškų ir juos kaups. Už kiekvieną išleistą eurą suteikiamas 1 Taškas. 1 Taško ekvivalentas – 0,01 EUR.

5.3. Programos dalyvis gali naudoti Kortelėje sukauptus Taškus, apsipirkdamas e. parduotuvėje, prisijungęs prie savo paskyros, arba parduotuvėse DROGAS, jei apie tokį savo norą informuoja parduotuvės darbuotoją ir pateikia Kortelę prieš atsiskaitydamas. Taškais galima apmokėti iki 99 % pirkinio sumos.

5.4. Programos dalyvis gali naudoti Kortelėje sukauptus Taškus mokėdamas už pirkinius e. parduotuvėje ir parduotuvėse DROGAS tik tada, jei Kortelė yra užregistruota.

5.5. Taškų nesuteikiama ir jais negalima atsiskaityti už toliau nurodytas prekes ir paslaugas:

5.5.1. Trečiųjų asmenų paslaugas (mobiliųjų operatorių išankstinio mokėjimo kortelės ir t. t.);

5.5.2. Cigaretes ir tabako gaminius;

5.5.3. DROGAS dovanų korteles;

5.5.4. Prekes, kurios yra nukainotos dėl sugadintos pakuotės.

5.6. Už grąžintas prekes Taškai neatkuriami.

5.7. Informacija apie gautų, sukauptų ir panaudotų Taškų galutinį likutį nurodoma parduotuvės DROGAS pirkimo čekyje ir yra pasiekiama, prisijungus prie paskyros svetainėje www.drogas.lt.

5.8. Kortelėje sukauptų Taškų galiojimo laikas – 12 mėnesių. Taškai, kurie buvo pirmiausia sukaupti, pirmiausia ir naudojami atsiskaitant už pirkinį.

5.9. Sutikdamas su Taisyklėmis, Programos dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti specialiai jam pritaikytus pasiūlymus ir naujienas, kaip nurodyta Privatumo politikos 6 punkte apie gaunamus Reklamos pranešimus.

5.10. Programos dalyvis taip pat sutinka, kad DROGAS tvarkytų su jo grožio, sveikatos ir buities produktų įsigijimu susijusią informaciją rinkodaros tikslais, kaip nurodyta Privatumo politikoje, jei perkamos grožio, sveikatos ar buities prekės, naudojantis Programos dalyvio Kortele parduotuvėje DROGAS arba e. parduotuvėje, prisijungus prie savo paskyros.

5.11. Programos dalyvis bet kuriuo metu gali atsisakyti gauti reklaminius pranešimus ir atšaukti savo sutikimą, prisijungęs prie savo paskyros, informuodamas DROGAS el. paštupagalba@drogas.lt arba pasirinkęs atsisakymo nuorodą Programos dalyviui atsiųstuose DROGAS laiškuose. Pažymime, kad toks atsisakymas neturės įtakos kitų paslaugų pagal Programą teikimui.

6. Kortelės praradimas arba pažeidimas

6.1. Praradęs Kortelę, Programos dalyvis turi pranešti apie tai nemokamu Programos informacijos telefonu +370 5 232 0505 9-17 val. darbo dienomis ir/ar el. paštu pagalba@drogas.ltKortelė blokuojama ne vėliau kaip kitą darbo dieną, gavus pranešimą apie Kortelės praradimą.

6.2. Programos dalyvis gali įsigyti naują Kortelę bet kurioje parduotuvėje DROGAS. Už naujos Kortelės išdavimą mokamas Taisyklių 4.1. punkte nustatyto dydžio mokestis.

6.3. Kortelė, tiek nematomų pažeidimų, tiek matomų išorinių pažeidimų atveju, keičiama nemokamai.

6.4. Programos dalyvis gali grąžinti pažeistą Kortelę bet kurioje parduotuvėje DROGAS.

6.5. Praradus Kortelę, sukaupti Taškai perkeliami į naują Kortelę tik tada, jei prarasta Kortelė buvo užregistruota.

6.5.1. Tam, kad sukaupti Taškai iš prarastos arba pažeistos Kortelės būtų perkelti į naują Kortelę, Programos dalyvis turi pateikti prašymą dėl Taškų perkėlimo, nurodydamas abiejų Kortelių numerius. Prašymą galima pateikti bet kurioje parduotuvėje DROGAS.

6.5.2. Per 14 dienų nuo prašymo dėl Taškų perkėlimo pateikimo dienos, Taškai perkeliami iš prarastos/pažeistos Kortelės į naują Kortelę. DROGAS turi teisę neperkelti Taškų, jei Programos dalyvis nepateikė visos būtinos informacijos arba pateikė netikslią informaciją. Apie Taškų perkėlimą Programos dalyvis informuojamas Anketoje nurodytu el. pašto adresu. Perkėlus Taškus, Programos dalyvio prašymas dėl Taškų perkėlimo sunaikinamas taikant patikimus naikinimo būdus.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Programos dalyvis privalo Kortelę naudoti atsakingai ir saugoti ją nuo pažeidimų.

7.2. Jei keičiasi Programos dalyvio duomenys, Programos dalyvis privalo apie tai pranešti nemokamu informacijos telefonu +370 5 232 0505 9-17 val. darbo dienomis ir/ar el. paštu pagalba@drogas.lt. Programos dalyvis gali pats savarankiškai pakeisti duomenis, prisijungęs prie savo paskyros svetainėje www.drogas.lt.

7.3. Įstatymų nustatyta tvarka ir apimtimi Programos dalyvis turi teisę gauti informaciją apie DROGAS tvarkomus savo asmens duomenis, pateikdamas raštišką prašymą UAB „DROGAS“, Šeimyniškių g. 3, 09312 Vilnius.

7.4. Dalyvavimas Programoje gali būti sustabdytas Programos dalyvio arba DROGAS iniciatyva toliau nurodytais atvejais ir tvarka:

7.4.1. Remiantis Programos dalyvio prašymu, išsiųstu paštu UAB „DROGAS“, Šeimyniškių g. 3, 09312 Vilnius, arba el. pašto adresu pagalba@drogas.lt, arba paskambinus nemokamu Programos informacijos telefonu +370 5 232 0505 9-17 val. darbo dienomis.

7.4.2. Remiantis DROGAS pranešimu, ne mažiau kaip prieš 10 dienų paskelbtu svetainėje www.drogas.lt.

7.4.3. Jei Programos dalyvis 3 metus ir ilgiau nepasinaudoja Programos teikiamais Privalumais, Kortele ir/arba neprisijungia prie savo paskyros.

7.5. Nutraukus dalyvavimą Programoje, Kortelė blokuojama, o Programos dalyvio paskyra svetainėje www.drogas.lt naikinama ir Programos dalyvio asmens duomenys sunaikinami, taikant patikimus naikinimo būdus.

7.6. DROGAS turi teisę keisti šias Taisykles, paskelbdamas atnaujintą Taisyklių redakciją svetainėje www.drogas.lt. Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2023 10 12. Pastebėjus neatitikimų tarp Taisyklių, skelbiamų Anketoje ir DROGAS svetainėje www.drogas.lt, maloniai prašome vadovautis svetainėje skelbiama Taisyklių redakcija.