Naudojimosi elektronine parduotuve www.drogas.lt taisyklės

 

 

Lankydamiesi ir naudodamiesi elektronine parduotuve www.drogas.lt Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiomis Naudojimosi elektronine parduotuve www.drogas.lt taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) ir su jomis sutinkate.

 

Šiose Taisyklėse minimas „Pardavėjas“ – UAB „DROGAS“, juridinio asmens kodas: 211744970, adresas: Šeimyniškių g. 3, 09312 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu),

 

taip pat Pirkėjas – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka prekes ir/arba paslaugas, siūlomas elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt(toliau tekste „ Jūs“ atitinkamu linksniu).

 

UAB „DROGAS“ Privatumo politika yra neatskiriama ir esminė šių Taisyklių dalis.

 

Šių Taisyklių privalo laikytis Pardavėjas, Pirkėjas ir visi elektroninės parduotuvės www.drogas.lt lankytojai. Tuo atveju, kai elektroninės parduotuvės www.drogas.lt lankytojui šios Taisyklės nepasiekiamos (įskaitant ir Privatumo politiką), elektroninės parduotuvės www.drogas.lt lankytojas neturi teisės naudotis elektronine parduotuve www.drogas.lt

 

Mes pasiliekame teisę keisti šias Taisykles be išankstinio pranešimo. Galiojanti paskutinė Taisyklių redakcija skelbiama svetainėje www.drogas.lt.

 

Mes negalime garantuoti, kad elektroninė parduotuvė www.drogas.lt veiks be pertraukos, be klaidų ir trikdžių, išskyrus tai, kad Mes turime teisę be išankstinio pranešimo pristabdyti, nutraukti arba pakeisti elektroninės parduotuvės www.drogas.lt veiklą (visiškai ar iš dalies), todėl Mes nesame atsakingi už tuos atvejus, kai elektroninė parduotuvė www.drogas.lt neveikia, veikia klaidingai ar su trikdžiais. Draudžiami bet kokie veiksmai, galintys sutrikdyti elektroninės parduotuvės www.drogas.lt veiklą; tokiais veiksmais laikomi: bandymas nepaisyti saugumo taisyklių, atlikti pataisymus, įsilaužti ar kitais būdais įsiterpti į elektroninės parduotuvės www.drogas.lt, bet kokios kompiuterinės sistemos, serverio, maršrutizatoriaus ar kitokio prie Interneto prijungto įrenginio veiklą. Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų kompiuterinė sistema atitiktų technines specifikacijas, kurios būtinos, norint naudotis elektronine parduotuve www.drogas.lt. Mes negalime garantuoti ir negarantuojame, kad elektroninės parduotuvės www.drogas.lt turinyje nebus virusų ir/ arba kitokių žalingų programų. Jūs esate atsakingi už pakankamų priemonių užtikrinimą bei virusų patikrą (įskaitant antivirusinių programų naudojimą ir kitokias saugumo patikras), savo naudojamuose įrenginiuose.

 

Mes turime teisę visiškai ar iš dalies apriboti užsiregistravusių elektroninės parduotuvės www.drogas.lt vartotojų prieigą prie elektroninės parduotuvės www.drogas.lt. Jūs privalote laikyti savo asmeninės paskyros prisijungimo informaciją konfidencialia ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims. Mes turime teisę bet kuriuo metu blokuoti Jūsų paskyrą, jei Jūs nesilaikote šiose Taisyklėse apibrėžtų sąlygų ir/ arba kitų privalomų svetainės taisyklių ar sąlygų.

 

Įstatymai numato amžiaus apribojimus įsigyjant kai kuriuos produktus ir paslaugas Internete. Mes negalime parduoti ir pristatyti produktų ir paslaugų asmenims, kurie neatitinka nustatyto amžiaus reikalavimo; jei Jūs esate nepilnametis iki 16 metų amžiaus, parduoti prekių elektroninėje parduotuvėje Jums negalėsime.

 

Mes imsimės protingų priemonių, kad užtikrintume visos elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt pateiktos informacijos tikslumą, bet pažymime, kad komentarai, nuomonės ir kita panaši informacija yra subjektyvaus pobūdžio. Mes esame atsakingi už Mūsų Taisykles ir Privatumo politiką, bet nesame atsakingi ir negarantuojame visos informacijos tikslumo, išbaigtumo, aktualumo, taip pat nesame atsakingi už nuostolius ir žalą, kurie atsirado dėl to, kad Jūs pasitikėjote tokia informacija arba kas nors, kam Jūs perdavėte tokią informaciją, pasitikėjo ja.

 

Mums priklauso arba mūsų vardu licencijuotos visos autorinės teisės, teisės į duomenų bazes, prekių ženklus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą elektroninės parduotuvės www.drogas.lt medžiagą bei joje publikuojamą informaciją (toliau tekste – Intelektinės nuosavybės objektai). Jūs galite atsisiųsti ir atsispausdinti elektroninės parduotuvės www.drogas.lt Intelektinės nuosavybės objektų kopijas tik dėl informacijos, taip pat asmeniniais nekomerciniais tikslais. Atsisiųsdami ir atsispausdindami elektroninės parduotuvės www.drogas.lt Intelektinės nuosavybės objektų kopijas Jūs privalote išsaugoti į originalią medžiagą įdėtas nuorodas apie autorių teises arba kitus pranešimus apie intelektinę nuosavybę. Draudžiama be Mūsų sutikimo komerciniais ar verslo tikslais kopijuoti arba pritaikyti elektroninės parduotuvės www.drogas.lt Intelektinės nuosavybės objektus, kodus, kurti archyvą ar duomenų bazę, kuri visiškai ar dalinai atitiktų Intelektinės nuosavybės objektus. Be išankstinio raštiško leidimo draudžiama naudoti Mūsų pavadinimą, taip pat ir platinti informaciją bei reklamuoti elektroninę parduotuvę www.drogas.lt. Svetainėje www.drogas.lt patalpindami turinį, kuris nėra Jūsų asmeniniai duomenys, Jūs patvirtinate, kad turite teisę juo naudotis; jo pateikimas ir Jūsų sutikimas su šiomis Taisyklėmis perduoda mums visas su tuo susijusias intelektinės nuosavybės teises į Jūsų patalpintą turinį.

 

Kartais Mes galime pateikti nuorodas, siūlančias Jums prieigą prie trečiųjų asmenų elektroninių puslapių iš elektroninės parduotuvės www.drogas.lt. Mes nekontroliuojame trečiųjų asmenų elektroninių puslapių ir, jei nenurodyta kitaip, nepalaikome ryšių su šiais trečiaisiais asmenimis, taip pat nedalyvaujame šitų puslapių turinio formavime. Paspaudę šitų puslapių nuorodą, jus paliekate Mūsų kontrolės zoną, todėl Mes negalime būti atsakingi už tai, kaip tretieji asmenys naudoja Jūsų duomenis, už elektroninių puslapių turinį ar paslaugas, kurios Jums siūlomos šiuose puslapiuose.

 

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra uždrausti bet kokias nuorodas, kurios iš kitos svetainės veda į elektroninę parduotuvę www.drogas.lt, taip pat jo medžiagą ar jame skelbiamą informaciją.

 

Naudojami terminai

 

Grąžinimo forma – nustatyto pavyzdžio forma, kurią užpildžius galima pasinaudoti Prekių atsisakymo teise. Formą galima atsiųsti iš svetainės www.drogas.lt, paspaudus šią nuorodą,

Pirkinių krepšelis (Mano krepšelis) – Pirkėjo pasirinktos, bet neapmokėtos Prekės, kurios yra elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt.

Kurjeris – Pardavėjo pasirinktas dalykinis partneris, kuris Pardavėjo pavedimu pristato Pirkėjui prekes, už kurias sumokėta.

Privatumo politika – UAB „DROGAS“ Privatumo politika, kurią galite rasti paspaudą šią nuorodą.

Prekės – Prekės, perkamos elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt.

Prekių pirkimas – procesas nuo Prekės įsidėjimo į krepšelį elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt iki Prekių perdavimo Pirkėjui.

PVM – Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestis, taikomas Prekei ir/ar paslaugai atitinkamu laikotarpiu.

Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis Prekių pirkimą elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt. Pirkėjas gali būti:

- Registruotas pirkėjas – Pirkėjas, kuris vykdo Prekių pirkimą, užsiregistravęs ir prisijungęs prie savo asmeninės paskyros svetainėje www.drogas.lt.

- Neregistruotas pirkėjas – Pirkėjas, kuris vykdo Prekių pirkimą, neturėdamas registruotos paskyros svetainėje www.drogas.lt arba prie jos neprisijungęs.

 

1. Bendrosios sąlygos

 

1.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt turi teisę ir Registruotas, ir Neregistruotas pirkėjas.

1.2. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt galima bet kuriuo metu, veikiant elektroninei parduotuvei.

1.3. Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis dėl Prekių pirkimo įsigalioja nuo momento, kai Pirkėjas, tinkamai įvykdęs visus užsakymo etapus, atlieka mokėjimą už išsirinktas Prekes. UAB “DROGAS” pateikia Pirkėjui sudarytos sutarties patvirtinimą jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip iki Prekės pristatymo.

1.4. Pirkėjas neturi teisės pirkti Prekių iš elektroninės parduotuvės www.drogas.lt , jei jis nesusipažino su Taisyklėmis ir su jomis nesutiko. Pirkėjas turite teisę nesutikti su Taisyklėmis, tačiau tokiu atveju negali tęsti Prekių užsakymo formavimo el. parduotuvėje.

1.5. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme. Prekės aprašyme pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl gali nebūti identiška tai informacijai, kuri pateikiama ant Prekių pakuočių ir kuri paprastai yra išsamesnė. Prieš pradedant naudoti elektroninėje parduotuvėje įsigytas Prekes, Pirkėjas privalo perskaityti informaciją, nurodytą ant Prekių pakuočių.

1.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktose Prekių nuotraukose matoma spalva, pakuotės dydis, forma ar išvaizda, taip pat Prekių kvapas, tekstūra ar kitos savybės, priskirtos Prekėms dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos vaizdo nustatymų ar Pirkėjo subjektyvaus vertinimo, gali šiek tiek skirtis nuo realių Prekių atitinkamų savybių.

1.7. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėjui.

 

2. Asmens duomenų tvarkymas

 

2.1. Norėdamas tapti Registruotu pirkėju:

2.1.1. Asmuo, kuris yra susikūręs asmeninę paskyrą www.drogas.lt svetainėje, turi sutikti su Taisyklėmis, ir esant būtinybei papildyti, patikslinti asmens duomenis, pateiktus DROGAS NUOLATINIŲ KLIENTŲ programai, ir sutikti, kad jie būtų tvarkomi tokiais tikslais:

- informuoti Pirkėjus, parduoti ir pristatyti Prekes, identifikuoti Pirkėjus – vardas, pavardė, lytis, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas;

- elektroninės parduotuvės www.drogas.lt darbo kokybės pagerinimui – lytis, gimimo data, adresas;

- rinkos tyrimams - lytis, gimimo data, adresas, telefono numeris.

2.1.2. Asmuo, kuris nėra susikūręs savo paskyros www.drogas.lt svetainėje, privalo užpildyti elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt paskelbtą registracijos formą, sutikti su Taisyklėmis bei sutikti, kad UAB „DROGAS“ tvarkytų pateiktus asmens duomenis tokiais tikslais:

- informuoti Pirkėjus, parduoti ir pristatyti Prekes, identifikuoti Pirkėjus – vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas;

- elektroninės parduotuvės www.drogas.lt darbo kokybės pagerinimui – adresas;

- rinkos tyrimams - lytis, gimimo data, adresas, telefono numeris.

2.2. Norėdamas apsipirkti elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt kaip Neregistruotas pirkėjas, asmuo turi sutikti su Taisyklėmis bei patvirtinti, kad jo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tokia apimtimi, kiek reikia užsakymo įvykdymui:

- informuoti Pirkėjus, parduoti ir pristatyti Prekes, identifikuoti Pirkėjus – vardas, pavardė, mobiliojo ryšio telefono numeris, el. pašto adresas, Prekių pristatymo adresas.

2.3. Registruotas pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu patikslinti, pakeisti, papildyti anksčiau pateiktus duomenis, prisijungęs prie savo paskyros svetainėje www.drogas.lt, taip pat turi teisę kreiptis į UAB „DROGAS“ dėl savo paskyros ir visų joje pateiktų duomenų pakeitimo arba panaikinimo.

2.4. Registruotas pirkėjas, pirkdamas Prekes prisijungęs prie savo asmeninės paskyros, turi galimybę naudotis ypatingais elektroninės parduotuvės www.drogas.lt pasiūlymais.

2.5. UAB „DROGAS“ įsipareigoja laikytis konfidencialumo, taip pat garantuoja asmens duomenų saugumą ir jų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tretiesiems asmenims informacija gali būti teikiama tik, kai tai reikalinga, siekiant įvykdyti Prekių pristatymą ar kitais atvejais, kai toks atskleidimas galimas ar yra reikalingas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.6. Jeigu Pirkėjas sumokėjo už el. parduotuvėje pateiktą užsakymą naudojantis internetine bankininkyste ir paspaudė mygtuką „Atgal į parduotuvę“, po kurio el. Parduotuvėje Pirkėjui parodomas užsakymo / mokėjimo patvirtinimas. Pirkėjas gauna el. parduotuvės patvirtinimą dėl Pirkėjo atlikto užsakymo. Patvariojoje laikmenoje šių Taisyklių 1.3. punkte nurodyta tvarka ir terminais.

 

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir užsakymų vykdymas

 

3.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt nurodytos eurais, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Į kainą įskaičiuotas galiojančiuose teisės aktuose numatytas pridėtinės vertės mokestis.

3.2. Pirkėjams Prekės parduodamos tomis kainomis, kokios galioja Prekių pirkimo momentu.

3.3. Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo keisti Prekių kainas.

3.4. Mokėjimų būdų sąrašas pateikiamas užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą už perkamas Prekes.

3.5. Pirkėjai gali sumokėti už Prekes tokiais mokėjimo būdais:

3.5.1. Elektronine bankininkyste;

3.5.2. Mokėjimo kortele;

3.6. Pasirinkus mokėjimo būdą „Grynaisiais pinigais“ gali būti taikomi įmokų surinkimo mokesčiai, kurie nurodomi el. paštu atsiųstame suformuotame mokėjimo nurodyme.

3.7. Pirkėjui apmokėjus Prekių užsakymą, el. paštu atsiunčiamas mokėjimo ir užsakymo patvirtinimas. Registruoti pirkėjai savo užsakymo vykdymo būseną gali sekti, prisijungę prie savo paskyros www.drogas.lt, taip pat yra informuojami el. paštu. Neregistruoti pirkėjai apie užsakymo vykdymą informuojami tik el. paštu.

3.8. Prekių užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.

3.9. Negavus apmokėjimo iš Pirkėjų per numatytą terminą, Prekių užsakymas automatiškai anuliuojamas.

3.10. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai – atspausdintos PVM sąskaitos-faktūros, jam būtų siunčiamos kartu su Prekių siunta.

3.11. Elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt dalykinis mokėjimų partneris yra UAB OPAY SOLUTIONS (juridinio asmens kodas 211744970).

3.12. Pristatymo kaina į Prekių kainą neįskaičiuota, už Prekių pristatymą taikomas papildomas mokestis. Mokesčio už pristatymą dydis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei kitų sąlygų. Prekių pristatymo būdų sąrašas su kainomis pateikiamas Prekių pirkimo metu, užsakymo formavimo lange.

 

4. Prekių pirkimas

 

4.1. Elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt Prekes pirkti gali ir Registruoti, ir Neregistruoti pirkėjai.

4.2. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekes, privalo užbaigti Prekių pirkimo proceso etapus, įvesdamas ir patikrindamas informaciją, kurios prašoma kiekviename etape.

4.3. Paspaudus „PIRKTI“ siūloma prisijungti prie Registruoto pirkėjo paskyros, susikurti naują Registruoto vartotojo paskyrą, arba tęsti Pirkimo procesą kaip Neregistruotam pirkėjui ir nurodyti visą Prekių įsigijimui ir pristatymui būtiną informaciją.

4.4. Jeigu Registruotas pirkėjas prisijungė prie savo paskyros, tačiau registracijos metu nebuvo nurodęs visų duomenų, kurie reikalingi Prekių pirkimui, Prekių pirkimo proceso metu prašoma nurodyti trūkstamą informaciją.

4.5. Jei po Pirkėjo užsakymo patvirtinimo Pardavėjas dėl bet kokių priežasčių negalėtų įvykdyti užsakymo pilna apimtimi (t.y. negalėtų pristatyti vienos ar kelių į užsakymą įtrauktų Prekių), Pirkėjas apie tai informuojamas pranešimu el. paštu, o jei Pirkėjas pirko kaip Registruotas pirkėjas, apie užsakymo pasikeitimus papildomai informuojama ir automatiniu Prekių krepšelio atnaujinimu Pirkėjo paskyros skiltyje „Mano užsakymai“. Lėšos už Pirkėjui nepristatytą Prekę (-es) grąžinamos bankiniu pavedimu į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios Pirkėjas atliko mokėjimą, per kuo trumpesnį terminą, bet ne ilgiau nei per 14 (keturiolika) dienų, .nuo tokios pareigos atsiradimo dienos.

 

5. Prekių pristatymas

 

5.1. Prekių pristatymas vykdomas Lietuvos Respublikoje. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas Kurjeris.

5.2. Prekių pristatymo paslaugų sąrašas, kainos, terminai ir sąlygos pateikiami Prekių pirkimo metu užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą.

5.3. Pirkėjai gali rintis tokias Prekių pristatymo paslaugas:

5.3.1. Pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu (paprastai per 2 – 3 darbo dienas).

5.3.2. Pristatymas į „DPD Pick up“ arba OMNIVA tinklo siuntų atsiėmimo vietas (paprastai per 2 – 3 darbo dienas).

5.3.3. Pristatymas į pasirinktą „DROGAS“ parduotuvę („Click&Collect“) (paprastai per 2 – 3 darbo dienas).

5.4. Pasirinkus Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, Prekės pristatomos darbo dienomis, o Prekių pristatymas šeštadienį galimas tik į šiuos miestus: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena, Telšiai, Tauragė.

5.5. Šventinėmis dienomis ir sekmadieniais Prekių pristatymo paslauga neteikiama.

5.6. Pristatydamas Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, Kurjeris pristatymo dieną išsiunčia Pirkėjui informacinę SMS žinutę ir/ar elektroninį laišką, kuriame pateikia informaciją apie planuojamą Prekių pristatymo laiką.

5.7. Prekių perdavimo metu Pirkėjas privalo pateikti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), pagal kurį galima identifikuoti Pirkėją.

5.8. Pirkėjas turi Prekes priimti pats, išskyrus atvejus, jei užsakymo formavimo metu buvo pateikta papildoma informacija, nurodant asmenį, kuriam Prekė gali būti perduota. Toks asmuo Prekių priėmimo metu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.9. Priimdamas/atsiimdamas Prekes, Pirkėjas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti, ar jam perduodamos Prekės atitinka užsakymą ir yra vizualiai nepažeistos, bei pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo dokumentą ar patvirtinti prekių priėmimą kitais, Kurjerio rekomenduojamais būdais. Po dokumento pasirašymo ar kitokios Prekių priėmimo – perdavimo patvirtinimo laikoma, kad Prekės buvo perduotos Pirkėjui tinkamos būklės ir be vizualiai matomų Prekės ir/arba jos pakuotės pažeidimų. Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenziją ir/arba reikalavimus dėl Prekės, pagal Civilinio kodekso nuostatų nustatytą terminą ir tvarka.

5.10. Pardavėjas turi teisę, pakeisti Prekių pristatymo laiką apie tai iš anksto perspėjęs Pirkėją ir gavęs jo sutikimą dėl tokio pakeitimo. Jei Pirkėjas nesutinka laukti, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.359 str. 4 d., ji turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus Taisyklėse nustatytu terminu bei tvarka,

5.11. Jeigu Prekių neįmanoma pristatyti Pirkėjui dėl aplinkybių, priklausančių nuo Pirkėjo (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, Pirkėjo neįmanoma rasti nurodytu adresu, neįmanoma susisiekti su Pirkėju, iki nurodyto adreso neįmanoma nuvykti ir kt.), Prekės pakartotinai nesiunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas iki kurjerio atvykimo susitarė su juo individualiai apie pakartotinį pristatymą), ir grąžinamos Pardavėjui.

5.12. Pardavėjas neatsako už Prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu termino nesilaikoma dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.13. Jeigu pasirinktas Prekių pristatymo būdas į „DPD Pick Up“ arba OMNIVA tinklo siuntų atsiėmimo vietą, apie Prekių pristatymą Kurjeris informuoja Pirkėją informacine SMS žinute. Prekės saugomos siuntų atsiėmimo vietoje 7 (septynias) kalendorines dienas, o po šio termino yra grąžinamos Pardavėjui.

5.14. Siuntos, kurių svoris yra didesnis nei 20 kg, į „DPD Pick up“ ir OMNIVA tinklo siuntų atsiėmimo vietą nepristatomos.

 

6. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teisė. Prekių keitimas ir grąžinimas

 

6.1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka Pirkėjas – fizinis asmuo, turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti elektroninėje parduotuvėje įsigytas kokybiškas Prekes Pardavėjui.

6.2. Pirkėjas negali grąžinti tokių Prekių, kurios greitai gendančios, buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

6.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių 6.2. punkte numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

6.4. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt įsigytų Prekių grąžinimo teise per 14 (keturiolika) dienų nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos (Prekių perdavimo Pirkėjui ar atsiėmimo iš Pirkėjo pasirinktos atsiėmimo vietos), užpildęs Grąžinimo formą.

6.5. Grąžinamas Prekės kartu su užpildyta Grąžinimo forma bei PVM sąskaita – faktūra Pirkėjas turi išsiųsti registruotu paštu ar per kurjerį adresu UAB „DROGAS“, Šeimyniškių g. 3, 09312, Vilnius.

6.6. Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

6.7. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti visų vieno pirkimo metu įsigytų Prekių grąžinimo teise ir susigrąžinti už visas Prekes ir jų pristatymą sumokėtus pinigus arba atsisakyti dalies Prekių, įsigytų vieno pirkimo metu, ir susigrąžinti pinigus už Prekes, kurių Pirkėjas atsisako.

6.8. Pardavėjas apie grąžinimo proceso eigą informuoja Pirkėją el. paštu.

6.9. Pinigai už grąžintas Prekes grąžinami Pirkėjams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka – per kuo trumpesnį terminą, bet ne ilgiau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė Pardavėjui apie nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą ir Prekių grąžinimą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba, kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

6.10. Pinigai už grąžintas Prekes grąžinami Pirkėjui tik bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas už Prekes mokėjo bankiniu pavedimu, ar grynaisiais pinigais. Mokėjimų grynaisiais pinigais Pardavėjas neatlieka.

 

7. Baigiamosios nuostatos

 

7.1. Kilus bet kokių klausimų dėl elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt įsigytų Prekių, Pirkėjai gali susisiekti su UAB „DROGAS“ el. paštu pagalba@drogas.lt, tel. +370 523 20505 arba bendraisiais www.drogas.lt svetainėje pateiktais kontaktais: https://www.drogas.lt/kontaktai.

7.2. Prašymą/skundą dėl elektroninėje parduotuvėje www.drogas.lt įsigytų Prekių Pirkėjai taip pat gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/).